Permainan perlumbaan

Istilah permainan perlumbaan biasa digunakan untuk merujuk kepada suatu genre pemainan komputer dan video. Permainan perlumbaan ini boleh jadi dimainkan melalui perspektif orang pertama atau ketiga. Permainan ini boleh berasaskan liga perlumbaan dunia nyata ataupun persekitaran yang langsung tidak masuk akal, dan menonjolkan apa jua jenis kenderaan daratan, udara atau air. Secara umumnya, bentuk permainan perlumbaan boleh didapati dari simulasi sebenar, hinggalah permainan arked yang lebih mudah.

Rencana ini membincangkan tentang permainan video. Bagaimanapun, istilah permainan perlumbaan boleh juga merujuk kepada: