Perumpamaan ialah sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan apa-apa yang ada di sekeliling kita. Perumpamaan menggunakan perkataan bagai, laksana, seperti dan ibarat. Sebagai contoh; bagai aur dengan tebing yang bermaksud bermuafakat atau tolong-menolong.