Prinsip leraian daya

Leraian daya ialah satu proses di mana satu daya tunggal boleh diuraikan kepada dua komponen.Proses ini merupakan songsangan kepada prinsip paduan daya.

Biasanya satu daya dileraikan kepada dua komponen yang saling berserenjang.

Prinsip ini dapat dikaji dalam masalah: