Pucung merupakan perkataan yang mempunyai beberapa erti antaranya adalah seperti berikut:-