Sesuatu peristiwa yang rawak berlaku tanpa ditentukan atau diatur terlebih dahulu. Perkataan lain bagi rawak ialah rambang.

Contoh peristiwa yang berlaku secara rawak ialah:

  • tempat turunnya hujan
  • cabutan nombor bertuah
  • jumlah daun yang terdapat pada sesuatu pokok
  • corak tompokan cat
  • jumlah molekul air dalam setitis air