Reformasi atau pembaharuan dalam konteks sosiopolitik difahamkan umumnya bererti perubahan atau pembaharuan yang dilaksanakan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa.

Ia boleh merujuk kepada: