Rencana

tulisan yang diterbitkan dalam akhbar, majalah, dll.

Rencana atau makalah ialah karangan atau cerita tentang sesuatu perkara yang dapat berdiri sendiri, biasanya terdapat di dalam suatu karya yang lebih besar. Karya bukan rekaan ini dapat diterbitkan dalam surat khabar, majalah, jurnal atau penerbitan lain. Setiap rencana lazimnya mengandungi nama penulis atau pengarang.