Salasilah Melayu dan Bugis

Salasilah Melayu dan Bugis merupakan satu karya yang dikarang oleh Raja Ali Haji (rujukan ed. Mohd. Yusof Md. Nor, Kuala Lumpur: Fajar Bakti, 1984). Ia dipercayai ditulis pada 1890 dan dikarang oleh Raja Ali Haji di Riau.

Karya ini membincangkan hal-hal yang berkaitan dengan raja-raja Bugis, asal usul mereka dan pergolakan politik yang mereka alami sehingga menyebabkan mereka tersingkir daripada kuasa diraja tradisional dan Kepulauan Riau.

Karya ini adalah penting kerana ia memaparkan sudut pandangan Bugis mengenai peranan mereka dalam sejarah Melayu.

Rujukan sunting

  • Raja Ali Haji b. Ungku Ahmad al-Hajj, Kitab Salasilah Melayu dan Bugis dan Sekalian Raja-Rajanya, Singapore: Sayid Abdullah b. Md b. Abu Bakar al- Hadad, Matbaat al- Imam, 1329 [1911].
  • Raja Ali Haji, Salasilah Melayu dan Bugis, ed. Arena Wati, Kuala Lumpur: Pustaka Antara, 1973.
  • B.W. Andaya & V. Matheson, Islamic thought and Malay tradition: an examination of the writings of Raja Ali of Riau (ca. 1809 - ca. 1870), in A.J.S. Reid & D. Marr, Southeast Asian Perceptions of the Past, Singapore: Heinemann for ASAA, 1979.

Pautan luar sunting


Senarai Kesusasteraan Melayu
A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - Q - R - S - T - U - V - W - X - Y - Z