Saqifah Bani Saadah

rencana senarai Wikimedia

Saqifah Bani Sa'idah, atau secara ringkas Saqifah, merupakan bangunan beratap di Madinah yang digunakan oleh Bani Sa'idah, sebuah suku Khazraj. Bangunan ini merupakan salah satu tempat penting dalam sejarah Islam kerana ia merupakan tempat berkumpul para sahabat untuk melantik khalifah setelah kewafatan Nabi Muhammad.