Sekitar (Latin: circa., lazimnya disingkatkan menjadi c. atau ca.) bermakna "kira-kira", "lebih kurang" apabila merujuk kepada lingkungan tahun. Ia lazimnya digunakan dalam penulisan genealogi dan sejarah apabila tarikh sesuatu peristiwa tidak diketahui dengan tepat.

Apabila digunakan dengan julat tarikh, istilah "sekitar" digunakan sebelum setiap tarikh anggaran, manakala tarikh tanpa "sekitar" mendahuluinya secara amnya dianggap diketahui dengan pasti.

Contoh:

  • 1430 – s. 1799, tahun pertama diketahui tepat, tahun kedua cuma anggaran
  • s. 1430–1799, tahun kedua diketahui tepat, tahun pertama cuma anggaran
  • s. 1430s. 1799, kedua-dua tahun dan julat cuma anggaran.

Lihat juga sunting