Semibref atau not penuh or (Bahasa Inggeris: semibreve (U.K), whole note (A.S)) menandakan empat unit rentak tanda masa Unable to parse music symbol time dalam notasi mzuk, iaitu ukuran penuh (atau bar) Unable to parse music symbol time.

Semibref dengan tanda rehat yang berpadanan.