Senama atau dalam Bahasa Inggeris namesake adalah istilah yang digunakan untuk orang, benda, tempat, perkara atau perbuatan yang sama namanya dengan orang, benda, tempat, perkara atau perbuatan yang lain.[1]

Rujukan sunting

  1. ^ Hawkins, Joyce M. (2008). Kamus dwibahasa Oxford Fajar : bahasa Inggeris-bahasa Malaysia, bahasa Malaysia-bahasa Inggeris (ed. Ed. ke-4 dikemaskinikan). Shah Alam: Oxford Fajar. m/s. Bahasa Melayu 186 & English 266. ISBN 9789834503697.