Senarai utiliti UNIX

rencana senarai Wikimedia

Berikut ialah senarai utiliti dalam UNIX sebagaimana yang dinyatakan dalam IEEE Std 1003.1-2004, yang mana merupakan sebahagian daripada Spesifikasi UNIX Tunggal.

Utiliti ialah atur cara sampingan yang membantu pengguna. Utiliti-utiliti ini terdapat dalam kebanyakan sistem pengendalian UNIX dan ala UNIX dan digunakan dalam cangkerang.

SenaraiSunting

Utiliti-utiliti IEEE Std 1003.1-2001
Nama Kategori Keterangan Mula muncul
admin SCCS Mencipta dan mentadbir fail SCCS
alias Pelbagai Menetapkan atau memaparkan alias
ar Pelbagai Mencipta dan menyenggara arkib pustaka
asa Pemprosesan teks Mentafsir aksara kawalan penyorong
at Pengurusan proses Melaksanakan arahan pada waktu kemudian UNIX AT&T Versi 7
awk Pemprosesan teks Bahasa untuk mengimbas dan memproses corak UNIX AT&T Versi 7
basename Sistem fail Mengembalikan bahagian nama laluan yang bukan direktori
batch Pengurusan proses Mencipta jadual perintah untuk dilaksanakan dalam sesebuah barisan kelompok
bc Pelbagai Bahasa aritmetik kepersisan sebarangan
bg Pengurusan proses Menjalankan tugas di sebalik tabir (latar belakang)
break Pengaturcaraan cangkerang Keluar dari gelung for, while, atau until
c99 Pengaturcaraan C Mengkompil atur cara C
cal Pelbagai Mencetak kalendar pada skrin UNIX AT&T Versi 5
cat Sistem fail Menyambung dan mencetak kandungan fail pada skrin UNIX AT&T Versi 1
cd Sistem fail Menukar direktori kerja
cflow Pengaturcaraan C Menjana graf alir dalam bahasa C
chgrp Sistem fail Menukar pemilikan kumpulan bagi fail
chmod Sistem fail Menukar mod/atribut/keizinan fail UNIX AT&T Versi 1
chown Sistem fail Menukar pemilikan fail UNIX AT&T Versi 1
cksum Sistem fail Menulis hasil tambah semak dan saiz fail 4.4BSD
cmchk Sistem fail Melaporkan saiz blok cakera keras dalam bait
cmp Sistem fail Membandingkan dua fail UNIX AT&T Versi 1
colon Pengaturcaraan cangkerang Utiliti nol
comm Pemprosesan teks Memilih atau menyingkirkan baris-baris yang lazim bagi dua fail UNIX AT&T Versi 4
command Pengaturcaraan cangkerang Melaksanakan arahan mudah
compress Sistme fail Memampat data 4.3BSD
continue Pengaturcaraan cangkerang Meneruskan gelung for, while atau until
cp Sistem fail Menyalin fail UNIX AT&T Versi 1
crontab Pelbagai Mencipta jadual tugas latar belakang
csplit Pemprosesan teks Memecahkan fail berdasarkan konteks UNIX PWB
ctags Pengaturcaraan C Mencipta fail tags 3.0BSD
cut Pengaturcaraan cangkerang Memangkas medan-medan yang dipilih daripada setiap baris dalam sesebuah fail
cxref Pengaturcaraan C Menjana jadual rujukan silang atur cara C
date Pelbagai Mengoutput tarikh dan waktu UNIX AT&T Versi 1
dd Sistem fail Menukar dan menyalin fail
delta SCCS Membuat perubahan terhadap fail SCCS
df Ssitem fail Melaporkan ruang kosong dalam cakera UNIX AT&T Versi 1
diff Pemprosesan teks Membandingkan dua fail
dirname Sistem fail Mengembalikan bahagian direktori bagi nama laluan
dot Pengaturcaraan cangkerang Melaksanakan arahan dalam persekitaran semasa
du Sistem fail Menganggar penggunaan ruang fail UNIX AT&T Versi 1
echo Pengaturcaraan cangkerang Menulis argumennya pada output piawai
ed Pemprosesan teks Menyunting teks UNIX AT&T Versi 1
env Pelbagai Menetapkan persekitaraan untuk penjalanan arahan
eval Pengaturcaraan cangkerang Membina arahan dengan menyambung argumen
ex Pemprosesan teks Penyunting teks BSD
exec Pengaturcaraan cangkerang Melaksanakan arahan dan membuka, menutup atau menyalin pemerihal fail
exit Pengaturcaraan cangkerang Keluar dari cangkerang
expand Pemprosesan teks Menukar semua tab kepada aksara ruang 3.0BSD
export Pelbagai Menetapkan atribut eksport untuk pemboleh ubah
expr Pengaturcaraan cangkerang Menghitung nilai ungkapan dalam argumennya
false Pengaturcaraan cangkerang Mengembalikan nilai palsu
fc Pelbagai Memproses senarai sejarah arahan
fg Pengurusan proses Menjalankan tugas di hadapan (latar depan)
file Sistem fail Menentukan jenis fail UNIX AT&T Versi 4
find Sistem fail Mencari fail UNIX AT&T Versi 1
fold Pemprosesan teks Penapis untuk melipat baris
fort77 Pengaturcaraan C Pengkompil FORTRAN
fuser Pengurusan proses Menyenaraikan ID bagi semua proses yang membuka fail
gencat Pelbagai Menjana katalog mesej berformat
get SCCS Mendapatkan versi sesebuah fail SCCS
getconf Pelbagai Mendapatkan nilai-nilai tatarajah
getopts Pengaturcaraan cangkerang Menghurai pilihan utiliti
grep Pelbagai Mencari corak tertentu dalam sesebuah fail
hash Pelbagai Mengingat atau melaporkan tempat-tempat utiliti
head Pemprosesan teks Menyalin bahagian awal fail UNIX PWB
iconv Pemprosesan teks Penukaran set kod
id Pelbagai Mengembalikan identiti pengguna 4.4BSD
ipcrm Pelbagai Membuang barisan mesej, set semafor, atau pengenal pasti segmen ingatan kongsi
ipcs Pelbagai Melaporkan status kemudahan komunikasi antara proses
jobs Pengurusan proses Memaparkan status tugas-tugas dalam sesi semasa
join Pemprosesan teks Pengendali pangkalan data hubungan
kill Pengurusan proses Mematikan atau menghantar isyarat kepada proses UNIX AT&T Versi 3
lex Pengaturcaraan C Menjana atur cara untuk tugas-tugas leksikal
link Sistem fail Memanggil fungsi link (paut) UNIX AT&T Versi 1
ln Sistem fail Mencipta pautan fail UNIX AT&T Versi 1
locale Pelbagai Mendapatkan maklumat spesifik locale
localedef Pelbagai Mentakrifkan persekitaran locale
logger Pengaturcaraan cangkerang Melog mesej output
logname Pelbagai Mengoutput nama pengguna semasa 4.4BSD
lp Pemprosesan teks Menyerahkan fail kepada pencetak
ls Sistem fail Menyenaraikan kandungan direktori UNIX AT&T Versi 1
m4 Pelbagai Pemproses makro UNIX PWB
mailx Pelbagai Memproses mesej UNIX AT&T Versi 1
make Pengaturcaraan C Menyenggara, mengemas kini dan menjana semula sekumpulan atur cara
man Pelbagai Memaparkan dokumentasi sistem
mesg Pelbagai Membenarkan atau melarang mesej UNIX AT&T Versi 1
mkdir Sistem fail Mencipta direktori UNIX AT&T Versi 1
mkfifo Sistem fail Mencipta fail khas FIFO 4.4BSD
more Pemprosesan teks Memaparkan fail panjang dalam bentuk berbilang halaman
mv Sistem fail Memindahkan fail UNIX AT&T Versi 1
newgrp Pelbagai Menukar kumpulan UNIX AT&T Versi 6
nice Pengurusan proses Menjalankan atur cara dengan tahap nice (prioriti) tertentu UNIX AT&T Versi 4
nl Pemprosesan teks Penapis penomboran baris
nm Pengaturcaraan C Menulis senarai nama dalam sesebuah fail objek
nohup Pengurusan proses Menjalankan atur cara yang kebal terhadap isyarat SIGHUP
od Pelbagai Mengoutput kandungan fail dalam pelbagai format UNIX AT&T Versi 1
paste Pemprosesan teks Merge corresponding or subsequent lines of files Version 32V AT&T UNIX
patch Pemprosesan teks Mengenakan perubahan terhadap fail
pathchk Sistem fail Menyemak laluan fail
pax Pelbagai Saling tukar arkib boleh pindah 4.4BSD
pr Pemprosesan teks Mencetak fail UNIX AT&T Versi 1
printf Pengaturcaraan cangkerang Mengoutput rentetan yang diformat 4.3BSD-Reno
prs SCCS Mencetak fail SCCS
ps Pengurusan proses Melaporkan status proses UNIX AT&T Versi 4
pwd Sistem fail Mengoutput direktori kerja
qalter Utiliti kelompok Mengubah kerja kelompok
qdel Utiliti kelompok Menghapuskan kerja kelompok
qhold Utiliti kelompok Menahan kerja kelompok
qmove Utiliti kelompok Memindahkan kerja kelompok
qmsg Utiliti kelompok Menghantar mesej kepada kerja kelompok
qrerun Utiliti kelompok Menjalankan semula kerja kelompok
qrls Utiliti kelompok Melepaskan kerja kelompok
qselect Utiliti kelompok Memilih kerja kelompok
qsig Utiliti kelompok Menghantar isyarat kepada kerja kelompok
qstat Utiliti kelompok Memaparkan status kerja kelompok
qsub Utiliti kelompok Menyerahkan skrip
read Pengaturcaraan cangkerang Membaca satu baris dari input piawai
readonly Pelbagai Menetapkan atribut baca sahaja untuk pemboleh ubah
renice Pengurusan proses Menetapkan nilai nice bagi proses yang sedang berjalan 4.0BSD
return Pengaturcaraan cangkerang Pulang daripada sesebuah fungsi
rm Sistem fail Menghapuskan fail UNIX AT&T Versi 1
rmdel SCCS Membuang delta daripada fail SCCS
rmdir Sistem fail Membuang direktori UNIX AT&T Versi 1
sact SCCS Memaparkan aktiviti penyuntingan fail SCCS semasa
sccs SCCS Bahagian depan bagi subsistem SCCS
sed Pemprosesan teks Penyunting strim UNIX AT&T Versi 7
set Pelbagai Menetapkan pilihan dan parameter berkedudukan
sh Pengaturcaraan cangkerang Cangkerang, pentafsir bahasa perintah piawai UNIX AT&T Versi 7
shift Pengaturcaraan cangkerang Menganjak parameter berkedudukan
sleep Pengaturcaraan cangkerang Menghentikan pelaksanaan buat selang waktu yang ditetapkan UNIX AT&T Versi 4
sort Pemprosesan teks Menyusun, menggabungkan atau menyemak fail teks secara berurutan
split Pelbagai Memecahkan sesebuah fail kepada bahagian-bahagian kecil UNIX AT&T Versi 3
strings Pengaturcaraan C Mencari rentetan boleh cetak dalam sesebuah fail
strip Pengaturcaraan C Membuang maklumat yang tidak diperlukan daripada fail boleh laksana
stty Pelbagai Menetapkan pilihan bagi sesebuah terminal
tabs Pelbagai Menetapkan tab terminal UNIX PWB
tail Pemprosesan teks Menyalin bahagian akhir sesebuah fail UNIX PWB
talk Pelbagai Bersembang dengan pengguna lain 4.2BSD
tee Pengaturcaraan cangkerang Menduakan input piawai
test Pengaturcaraan cangkerang Menghitung nilai ungkapan
time Pengurusan proses Mengukur tempoh pelaksanaan bagi sesebuah perintah UNIX AT&T Versi 3
times Pengurusan proses Menulis tempoh-tempoh proses
touch Sistem fail Menukar waktu ubah suai dan capaian bagi sesebuah fail UNIX AT&T Versi 7
tput Pelbagai Menukar ciri-ciri terminal 4.4BSD
tr Pemprosesan teks Menterjemah aksara
trap Pengurusan proses Memerangkap isyarat
true Pengaturcaraan cangkerang Memulangkan nilai benar
tsort Pemprosesan teks Melakukan isihan topologi UNIX AT&T Versi 7
tty Pelbagai Mengoutput nama terminal pengguna semasa UNIX AT&T Versi 1
type Pelbagai Mengoutput keterangan bagi jenis perintah
ulimit Pelbagai Menetapkan atau melaporkan had saiz fail
umask Pelbagai Mendapatkan atau menetapkan topeng penciptaan mod fail
unalias Pelbagai Membuang pentakrifan alias
uname Pelbagai Mengoutput nama sistem UNIX PWB
uncompress Pelbagai Mengembangkan data yang dimampat 4.3BSD
unexpand Pemprosesan teks Menukar aksara-aksara jarak kepada aksara tab 3.0BSD
unget SCCS Membuat asal perintah get sebelumnya terhadap sesebuah fail SCCS
uniq Pemprosesan teks Melaporkan atau menapis baris-baris yang berulang dalam sesebuah fail UNIX AT&T Versi 3
unlink Sistem fail Memanggil fungsi unlink (nyahpaut) UNIX AT&T Versi 1
unset Pelbagai Membuang tetapan nilai dan atribut bagi pemboleh ubah dan fungsi
uucp Rangkaian Penyalinan sistem ke sistem
uudecode Rangkaian Menyahkod fail perduaan 4.0BSD
uuencode Rangkaian Mengekod fail perduaan 4.0BSD
uustat Rangkaian Mendapatkan status uucp dan kawalan tugas
uux Pengurusan proses Pelaksanaan perintah jauh
val SCCS Mengesahkan fail SCCS
vi Pemprosesan teks Penyunting teks visual BSD
wait Pengurusan proses Menunggu proses lengkap
wc Pemprosesan teks Mengira jumlah perkataan, baris, dan bait/aksara UNIX AT&T Versi 1
what SCCS Mengenal pasti fail SCCS
who Pentadbiran sistem Memaparkan pengguna semasa UNIX AT&T Versi 1
write Pelbagai Menulis pada terminal pengguna lain UNIX AT&T Versi 1
xargs Pengaturcaraan cangkerang Membina senarai argumen dan melaksanakan utiliti UNIX PWB
yacc Pengaturcaraan C Mengkompil pengkompil UNIX PWB
zcat Pemprosesan teks Mengembangkan dan mengoutput data

Pautan luarSunting