Shamsuddin Jaafar merupakan seorang penulis dari Malaysia.

Hasil penulisanSunting

 1. Wajah : biografi penulis / penyusun Shamsuddin Jaafar ;DBP, 2005.
 2. Mencipta Masyarakat Baru: Perubahan Sosial Menerusi Novel Melayu; penterjemah Shamsuddin Jaafar, Zainab Ahmad, Zaleha Abidin / Virginia Matheson Hooker;DBP, 2003.
 3. Pengenalan kritis : kesusasteraan bandingan / Susan Bassnett ; penterjemah Shamsuddin Jaafar ;DBP, 1999.
 4. SASTERA dalam masyarakat majmuk Malaysia / penyelenggara Shamsuddin Jaafar ;DBP, 1997.
 5. REAKSI wawancara dengan sarjana Eropah / penyelenggara Ahmad Kamal Abdullah & Shamsuddin Jaffar ;DBP, 1997.
 6. Puisi Anbiya' ;DBP, 1996.
 7. Membesar bersama Kesusasteraan / Walter Sawyer dan Diana E. Comer; kata pengantar oleh Francis P. Hodge; ilustrasi oleh Sally Newcomb; penterjemah Shamsuddin Jaafar.;DBP, 1995.
 8. Penghujung senja / Penterjemah Hamdan Yahya & Shamsuddin Jaafar ;DBP, 1994.
 9. Sempana : himpunan esei penelitian oleh sarjana kesusastraan melayu antarabangsa / diselenggarakan oleh Ahmad Kamal Abdullah, Shamsuddin Jaafar, Ahmad Razali Yusof ;DBP, 1994.
 10. Tahun-tahun yang dinanti / penterjemah Ramlah Muhamad & Shamsuddin Jaafar. ;DBP, 1994.
 11. Bulan retak di balik awam / W. Somerset Maugham; translated by Shamsuddin Jaafar ;DBP,1989.
 12. Kerajaan Johor, 1641-1728 : pembangunan ekonomi dan politik / Leonard Y. Andaya ; terjemahan Shamsuddin Jaafar. ;DBP, 1987.
 13. Pengenalan kritikan sastera / M.K. Danziger, W.S. Johnson ; terjemahan Johan Jaaffar, Hamdan Yahya, Shamsuddin Jaafar. ;DBP, 1983.