Sistem suai atau sistem mudah suai atau sistem adaptif merupakan sistem yang berkebolehan menyesuaikan dirinya kepada persekitaran.

Sistem biologi dan ekosistem pada asasnya adalah sistem suai. Sistem-sistem suai buatan yang meniru sistem biologi ialah seperti rangkaian neuronan dan algoritma gen.