Steradian (simbol: sr) ialah unit SI untuk sudut padu. Ia adalah padanan 3-dimensi kepada radian dalam 2 dimensi. Nama ini sebahagiannya berpunca daripada bahasa Yunani stereos untuk pepejal.