Sultan Zainal Abidin

Sultan Zainal Abidin boleh merujuk kepada beberapa orang sultan. Antaranya ialah: