Sunat muakkad merujuk kepada sunat yang sangat digalakkan. Antara contoh sunat muakkad adalah solat sunat seperti Solat Sunat Hari Raya.