Susunan ayat bahasa Melayu

Susunan ayat ialah ayat yang terdiri daripada subjek dan predikat. Dari segi susunan binaan ini, terdapat dua bentuk susunan iaitu susunan biasa dan susunan songsang.

Asst.branch manager memaklumkan semula isu mengenai menu terbaru iaitu MIANG kham