Dalam muzik, syap (syarp) bermaksud "pic lebih tinggi". Secara lebih khusus, dalam notasi muzik, syap bermaksud "pic lebih tinggi sebanyak satu semiton (separuh langkah)". Syap adalah bertentangan dengan flat, iaitu penurunan nada.

Simbol syap, , digunakan dalam tanda nada atau sebagai tanda kromat. Sebagai contoh, muzik di bawah mempunyai tanda nada dengan tiga bunyi syap (menunjukkan sama ada A major atau F minor, minor relatif A major) dan not A mempunyai tanda kromat syap.

 {
\override Score.TimeSignature #'stencil = ##f
\relative c'' { 

 \clef treble \key a \major \time 4/4 \hide Staff.TimeSignature ais1
} }

Di bawah perangai setara 12 nada, B, misalnya, berbunyi sama dengan, atau bersamaan secara enharmonik dengan, C natural (C), dan E bersamaan secara enharmonik dengan F. Dalam sistem penalaan lain, kesetaraan enharmonik sedemikian secara amnya tidak wujud. Untuk membenarkan intonasi saksama diperluaskan, komposer Ben Johnston menggunakan syap untuk menunjukkan nota dinaikkan 70.6 sen (nisbah 25:24), atau flat untuk menunjukkan nota diturunkan 70.6 sen.[1]

VarianSunting

Syap ganda dua ditunjukkan oleh simbol   dan not dinaikkan sebanyak dua semiton, atau satu ton penuh. Ia tidak boleh dikelirukan dengan nota hantu yang ditandai dengan "X". Dari segi sejarah, untuk menurunkan syap berganda dengan satu semiton kepada tajam, ia akan dilambangkan sebagai . Dalam tatatanda moden, tanda natural sering ditinggalkan.

 

Dalam kes kurang lazim (contohnya notasi muzik mikroton), skor menunjukkan jenis suap yang lain. Syap separuh menaikkan not sebanyak suku nada = 50 sen ( Main ), dan boleh ditanda dengan pelbagai simbol termasuk  . Satu syap setengah (atau syap tiga suku nada) menaikkan nota sebanyak tiga suku nada = 150 sen ( Main ) dan boleh ditandakan dengan  .

 

Walaupun sangat langka, syap ganda tiga ( ) boleh ditemui. Ia menaikkan not sebanyak tiga semiton.[2][3]

PenulisanSunting

Simbol syap () menyerupai tanda palang nombor (#). Kedua-dua tanda mempunyai dua set garis berkembar selari. Walau bagaimanapun, tanda syap yang dilukis betul mempunyai dua garisan selari senget yang menaik kiri ke kanan, untuk mengelak daripada mengaburkan garisan staf. Tanda palang sebaliknya mempunyai dua garis mendatar sepenuhnya di tempat ini. Di samping itu, tanda syap juga sentiasa mempunyai dua garis menegak sempurna, tanda nombor (#) mungkin mengandungi garis menegak sempurna atau tidak.

RujukanSunting

  1. ^ Fonville, John (Summer 1991). "Ben Johnston's Extended Just Intonation – A Guide for Interpreters". Perspectives of New Music. 29: 106–137 (109). doi:10.2307/833435. JSTOR 833435. ...the 25/24 ratio is the sharp () ratio...this raises a note approximately 70.6 cents.
  2. ^ Ayrton, William (1827). The Harmonicon. V. Samuel Leigh. m/s. 47. ISBN 1276309457.
  3. ^ Byrd, Donald (2018). "Extremes of Conventional Music Notation".