Tanggungjawab sivik

Tanggungjawab sivik ialah satu set tanggungjawab seorang warganegara yang hidup dalam masyarakat yang makmur dan demokratik. Tanggungjawab ini digunakan oleh rakyat untuk menangani isu-isu yang membimbangkan ramai orang dan menggalakkan kualiti masyarakat yang akan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.[1] Komitmen rakyat adalah keharusan kepada wakil rakyat yang dipilih. Wakil rakyat yang dipilih harus melaksanakan apa yang diminta dan dijanjikan kepada pengundi mereka.

  1. ^ Uriel. (2020, April 29). Defining Democracy: Civic Duty. Renew Democracy Initiative. https://rdi.org/defining-democracy-civic-duty/