Tarik-ulur atau Keuntungan dan Kerugian atau trade-off dalam bahasa Inggeris, merujuk pada usaha untuk meningkatkan kualiti atau aspek sesuatu dengan mengurangi kualiti atau aspek dari sesuatu yang lain.

Contoh dalam kehidupan harian ialah tarik-ulur antara kelajuan dengan keselamatan ketika menunggang kereta. Apabila seseorang menginginkan kelajuan, maka ia mengurangi aspek keselamatan. Sebaliknya apabila ia ingin meningkatkan keselamatan, maka ia perlu mengurangi kelajuan mobilnya. Trade-off berbeza dengan konsep oportunity cost.