Tatau ialah sebuah pekan dan daerah di Bahagian Bintulu, Sarawak, Malaysia. Jumlah penduduknya adalah seramai 25,300 orang (bancian 2000) dengan keluasan daerahnya lebih kurang 49,458 km persegi.