{{{1}}}


Penggunaan

Templat ini adalah dasar bagi templat-templat kotak lain yang digunakan di Wikipedia. Lazimnya, anda tidak perlu menggunakan templat ini. Sebaliknya, gunakan templat lain yang khusus.

Sintaksnya adalah seperti berikut:

{{kotak|<teks>}}

...yang mana <teks> ialah teks kandungan kotak tersebut. Contoh penggunaan:

{{kotak|Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.}}

..akan menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.


Pengubahsuian rupa

Templat ini dicipta untuk memberikan kawalan penuh terhadap rupa kotak yang dihasilkan. Rupa kotak boleh diubah suai dengan menggunakan sintaks lanjutan:

{{kotak|<teks>|<gaya>}}

Anda boleh meletetakkan kod CSS pada ruangan <gaya> untuk melakukan pengubahsuaian terhadap rupa kotak.

Contoh pengubahsuaian

Menebalkan jidar:

{{kotak|Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.|border-width:3px;}}

...menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.


Menukar warna latar belakang:

{{kotak|Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.|background-color:yellow;}}

...menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.


Menukar warna jidar:

{{kotak|Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.|border-color:red;}}

...menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.


Anda juga boleh menggabungkan pengubahsuaian di atas:

{{kotak|Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.|border-width:3px;background-color:yellow;border-color:red;}}

...menghasilkan:

Wikipedia ialah sebuah ensiklopedia bebas.


Sintaks CSS adalah agak teknikal. Berikut adalah direktori bagi sumber-sumber yang berkaitan dengan CSS:

Lihat juga