"Tsurugi" (長剣) adalah perkataan Jepun digunakan untuk merujuk kepada sebarang pedang lebar, atau pelbagai senjata wira Cina atau pedang Cina(Jian).

Ken double edge straight sword Kofun period 5th century.jpg

Tsurugi digunakan di barat bagi merujuk kepada pedang lurus, dua mata Jepun tidak lagi digunakan secara meluas.

Lihat juga katana, tachi, wakizashi, saya.