UTC (nyahkekaburan)

Laman nyahkekaburan

UTC lazimnya merujuk kepada Waktu Universal Selaras.

Ia mungkin juga merujuk kepada: