Wasit ialah secara umumnya difahamkan sebagai kata seerti yang merujuk kepada pengadil.

Ia boleh juga merujuk kepada beberapa tempat di Timur Tengah: