Wien Neêrlands Bloed

Wien Neêrlands bloed (Mereka yang berdarah Belanda) merupakan lagu kebangsaan Belanda sekitar tahun 1815 hinggalah 1932.

Wien Neêrlands bloed

Kebangsaan anthem  Belanda
LirikHendrik Tollens
MuzikJohann Wilhelm Wilms
Diguna pakai1815
Dilepaskan1932
Sampel audio
Wien Neêrlands bloed (instrumental)

Walaupun penggunaan lagu baru Het Wilhelmus kekal popular dan dimainkan pada majlis istiadat pengurniaan Ratu Wilhelmina pada tahun 1898.

Wien Neêrlands bloed telah digantikan secara rasmi oleh Het Wilhelmus pada 10 Mei 1932, walaupun ia masih digunakan oleh Tentera Laut Diraja Belanda dan Tentera Diraja Belanda sehingga 1939. Penggantian itu mempunyai banyak yang perlu dilakukan dengan hakikat lagu 1815 yang "baru" telah menjadi lebih kontroversi daripada Wilhelmus, dengan pihak Sosialis enggan menyanyikannya.

Lirik Versi Asal sunting

1. Wien Neerlandsch bloed in de aders vloeit,
    Van vreemde smetten vrij,
Wiens hart voor land en koning gloeit,
    Verheff' den zang als wij:
Hij stell' met ons, vereend van zin,
    Met onbeklemde borst,
Het godgevallig feestlied in
    Voor vaderland en vorst.

2. De Godheid, op haar hemeltroon,
    Bezongen en vereerd,
Houdt gunstig ook naar onzen toon
    Het heilig oor gekeerd:
Zij geeft het eerst, na 't zalig koor,
    Dat hooger snaren spant,
Het rond en hartig lied gehoor
    Voor vorst en vaderland.

3. Stort uit dan, broeders, eens van zin,
    Dien hoogverhoorden kreet;
Hij telt bij God een deugd te min,
    Die land en vorst vergeet;
Hij gloeit voor mensch en broeder niet
    In de onbewogen borst,
Die koel blijft bij gebed en lied
    Voor vaderland en vorst.

4. Ons klopt het hart, ons zwelt het bloed,
    Bij 't rijzen van dien toon:
Geen ander klinkt ons vol gemoed,
    Ons kloppend hart zoo schoon:
Hier smelt het eerst, het dierst belang
    Van allen staat en stand
Tot één gevoel in d'eigen zang
    Voor vorst en vaderland.

5. Bescherm, o God! bewaak den grond,
    Waarop onze adem gaat;
De plek, waar onze wieg op stond,
    Waar eens ons graf op staat.
Wij smeeken van uw vaderhand,
    Met diep geroerde borst,
Behoud voor 't lieve vaderland,
    Voor vaderland en vorst.

6. Bescherm hem, God! bewaak zijn troon,
    Op duurzaam regt gebouwd;
Blink' altoos in ons oog zijn kroon
    Nog meer door deugd dan goud!
Steun Gij den scepter, dien hij torscht,
    Bestier hem in zijn hand;
Beziel, o God! bewaar den vorst,
    Den vorst en 't vaderland.

7. Van hier, van hier wat wenschen smeedt
    Voor een van beide alleen:
Voor ons gevoel, in lief en leed,
    Zijn land en koning één.
Verhoor, o God! zijn aanroep niet,
    Wie ooit hen scheiden dorst,
Maar hoor het één, het eigen lied
    Voor vaderland en vorst.

8. Dring' luid, van uit ons feestgedruisch,
    Die beê uw hemel in:
Bewaar den vorst, bewaar zijn huis
    En ons, zijn huisgezin.
Doe nog ons laatst, ons jongst gezang
    Dien eigen wensch gestand:
Bewaar, o God! den koning lang
    En 't lieve vaderland.

—Volkslied, Hendrik Tollens[1]

Lirik Versi Diubahsuai sunting

1. Wien Neêrlandsch bloed door d'ad'ren vloeit,
    Wien 't hart klopt fier en vrij,
Wie voor zijn volk van liefde gloeit,
    Verheff' den zang als wij!
Hij roem' met allen, welgezind,
    Den onverbreekb'ren band,
Die Neêrland en Oranje bindt:
    — Vorstin en Vaderland. (2x)

2. Bescherm, o God! bewaak den grond,
    Waarop onze adem gaat,
De plek waar onze wieg op stond,
    Wellicht ons sterfuur slaat.
Wij smeken van Uw Vaderhand,
    Met blijden kinderzin,
Behoud voor 't lieve Vaderland,
    Voor land en Koningin! (2x)

3. Dring' luid, van uit ons feestgedruisch
    De beê Uw' hemel in:
„Blijv' met ons oud Oranjehuis
    „Het volk steeds één gezin!”
Vorstin en Prins prijze onze zang,
    En 't klinke aan allen kant:
„Bewaar het vorstlijk stamhuis lang

    „En 't lieve Vaderland!” (2x)
—Neêrlands Volkslied as modified by J. W. van Dalfsen[2]


Rujukan sunting

  1. ^ H. Tollens, Cz. (1855). Gedichten – Eerste deel. Leeuwarden: G. T. N. Suringar. m/s. 184–187.
  2. ^ Neêrlands Volkslied as modified by J. W. van Dalfsen. Website of DBNL.