[1] Buku Piagam Madinah Cetakan Pertama (1985) Terjemahan Abu Bakar Hamzah. Cetakan Pertama ini yang dianggap amat berharga bagi kepentingan kajian dan rujukan kepada orang orang Islam yang ingin melihat negaranya mempunyai Perlembagaan Islam yang mengandungi 47 fasal terkandung dalam 13 muka surat.

Dengan kepercayaan yang diberikan oleh Ustaz Abu Bakar Hamzah[[1]] cetakan pertama berjaya dicetak pada tahun 1985 oleh Percetakan Yusan Sdn. Bhd. Kuala Lumpur [[2]] pada tahun tersebut.

  1. ^