Wikipedia:Pengenalan

(Dilencongkan dari Wikipedia:WELCOME)


Nampak "sunting" di atas? Di Wikipedia, anda boleh menyunting rencana sekarang juga, walaupun tidak mendaftar masuk.

Apakah itu Wikipedia?

Klik sunting untuk menyunting rencana

Wikipedia merupakan sebuah ensiklopedia yang dikarang secara usaha sama oleh para penggunanya. Ia merupakan sejenis laman khusus yang direka untuk memudahkan kerjasama yang dipanggil sebagai sebuah wiki. Ramai pengguna sentiasa memperbaiki Wikipedia, dan membuat perubahan yang dicatat dalam sejarah rencana dan perubahan terkini. Untuk melihat satu projek yang terperinci, sila lihat mengenai Wikipedia.

Bolehkah saya menyumbang?

Jangan berasa takut untuk menyuntingsesiapa pun boleh menyunting hampir mana-mana satu halaman, dan kami menggalakkan anda berani! (tetapi tolong jangan melaku musnah)! Carilah sesuatu yang dapat diperbaiki, baik dari segi kandungan, tatabahasa, ataupun formatnya, dan membaikinya.

Anda tidak akan merosakkan Wikipedia. Kesemua kesilapan boleh dibaiki ataupun diperbaiki kemudian. Oleh sebab itu, teruskan sahaja dan suntinglah rencana bagi membantu Wikipedia menjadi sumber maklumat yang terbaik di dalam Internet!

Buatlah suntingan sulung anda sekarang juga:

  1. Klik sunting di atas
  2. Taip pesanan anda
  3. Klik simpan untuk menyimpan penulisan anda
    ...atau "tunjuk paparan" untuk menguji perubahan anda