ALGOL (ringkasan bagi ALGOrithmic Language)[1] merupakan keluarga bahasa pengaturcaraan pengaturcaraan imperative yang pada asalnya dibangunkan pada pertengahan 1950-an yang banyak mempengaruhi bahasa pengaturcaraan lain, dan menjadi de facto way algorithm yang digambarkan dalam buku teks dan hasil kerja akademik bagi 30 tahun berikutnya. Ia direka bagi mengelakkan apa yang dianggap masalah bagi FORTRAN dan akhirnya menghasilkan banyak bahasa bahasa pengaturcaraan lain (termasuk Pascal). ALGOL menggunakan blok ayat berkurungan dan merupakan bahasa pengaturcaraan pertama yang menggunakan pasangan begin end bagi menandakannya. Serpihan sintek seperti-ALGOL kadang kala masih digunakan sebagai notasi bagi algorithm, dikenali sebagai Pidgin Algol.

ALGOL
Paradigmabahasa pengaturcaraan prosedural, bahasa pengaturcaraan Imperative, bahasa pengaturcaraan berstruktur
Muncul pada1958
Direka olehDireka oleh komitee
MempengaruhiCPL, Pascal, Ada, Scheme

Terdapat tiga cabang rasmi keluarga ALGOL:

 • ALGOL 58 - pada asalnya dikenali sebagai IAL (mewakili International Algorithmic Language.)
 • ALGOL 60 - dikaji semula pada 1963 [2]
 • ALGOL 68 - dikaji semula pada 1973 [3]

Niklaus Wirth mengasaskan Algol-Wnya sendiri pada ALGOL 60, sebelum berpindah dan memajukan Pascal. Algol-W bertujuan sebagai generasi ALGOL berikutnya, tetapi komitee ALGOL 68 memutuskan bagi reka bentuk yang l;ebih rumit dan maju berbanding ALGOL 60 yang lebih ringkas dan bersih. Versi ALGOL rasmi dinamakan bertahun selepas ia mula diterbitkan.

Sejarah

sunting

ALGOL dibangunkan secara bersama oleh komitee pakar sains komputer Eropah dan Amerika dalam perjumpaan pada tahun 1958 di ETH Zurich, yang menghasilkan Preliminary Report on the International Algorithmic Language. Lapuran ini menjalani beberapa perubahan sebelum menjadi (‘’Revised Report’’) dari mana kebanyakan perlaksanaan ALGOL diasaskan. Hasilnya, ALGO dan "ALGOL" awal yang lain mempunyai sintak yang amat berlainan dengan ALGOL 60. Antar alain, ia menetapkan tiga sintak berlainan: sintek rujukan, sintek penerbitan, dan sintek perlaksanaan. Sintek berlainan dibenarkan bagi menggunakan nama kata kunci berlainan dan biasa bagi titik perpuluhan (koma vs. titik) bagi bahasa berlainan.

Beberapa bahasa yang dimajukan dari lapuran Zürich termasuk BALGOL, MAD (Michigan Algorithm Decoder) dan NELIAC.

Spesifikasi ALGOL 60-an sebenar dan garis masa perlaksanaan

sunting

Terdapat sekitar 70 diperkukuh, sambungan, hasilan dan sub-bahasa Algol 60 [1]

Name Year Author State Description Target CPU Licencing
Elliott ALGOL 1960 C. A. R. Hoare UK Tajuk bagi ceramah Turing yang masyhur National-Elliott 803 & the Elliott 503
Case ALGOL 1961 US Simula pada asalnya dikontrak sebagai tambahan kepada Case ALGOL UNIVAC 1107
EMIDEC Algol 1961 US EMIDEC
GOGOL 1961 Bill McKeeman US Bagi sistem perkongsian ODIN PDP-1
X1 Algol 60 1961 Edsger Dijkstra dan J.A. Zonneveld Netherlands Pusat Mathematik, Amsterdam X1
Dartmouth ALGOL 30 1962 Thomas Eugene Kurtz dll dsb US LGP-30
USS 90 Algol 1962 L. Petrone Itali
Algol Translator 1962 G. van der May and W.L. van der Poel Belanda Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie ZEBRA
Kidsgrove Algol 1963 F. G. Duncan UK English Electric KDF9
VALGOL 1963 Val Schorre US Ujian bagi pengkompil komputer META II
Whetstone 1964 Brian Randell dan L J Russell UK Atomic Power Division of English Electric. Precursor to Ferranti Pegasus (computer), National Physical Laboratories ACE (computer) dan perlaksanaan English Electric DEUCE. English Electric KDF9
NU ALGOL 1965 Norway UNIVAC
ALGEK 1965 USSR Minsk-22 АЛГЭК, diasaskan pada ALGOL-60 dan sokongan COBOL, bagi tugasan ekonomik
MALGOL 1966 publ. A. Viil, M Kotli & M. Rakhendi, Estonian SSR Minsk-22
ALGAMS 1967 GAMS group (ГАМС, группа автоматизации программирования для машин среднего класса), cooperation of Comecon Academies of Science Comecon Minsk-22, later ES EVM, BESM
ALGOL/ZAM 1967 Poland komputer ZAM Polish
RegneCentralen ALGOL 1967 Peter Naur Denmark
Simula 67 1967 Ole-Johan Dahl dan Kristen Nygaard Norway Algol 60 dengan kelas UNIVAC 1107
DG/L 1973 US keluarga komputer DG Eclipse
Chinese Algol 1974 China tulisan Cina, digambarkan melalui sistem Symbol ?

Contoh kod (ALGOL 60)

sunting

(Cara teks tebal ditulis bergantung kepada perlaksanaan, contoh: 'INTEGER' yang disertakan tanda pembuka kata bagi mewakili integer.)

procedure Absmax(a) Size:(n, m) Result:(y) Subscripts:(i, k);
  value n, m; array a; integer n, m, i, k; real y;
comment The absolute greatest element of the matrix a, of size n by m 
is transferred to y, and the subscripts of this element to i and k;
begin integer p, q;
  y := 0; i := k := 1;
  for p:=1 step 1 until n do
  for q:=1 step 1 until m do
    if abs(a[p, q]) > y then
      begin y := abs(a[p, q]);
      i := p; k := q
      end
end Absmax

Ini adalah contoh bagi menghasilkan jadual dengan menggunakan Elliott 803 ALGOL[4]. .

 FLOATING POINT ALGOL TEST'
 BEGIN REAL A,B,C,D'

 READ D'

 FOR A:= 0.0 STEP D UNTIL 6.3 DO
 BEGIN
  PRINT PUNCH(3),££L??'
  B := SIN(A)'
  C := COS(A)'
  PRINT PUNCH(3),SAMELINE,ALIGNED(1,6),A,B,C'
 END'
 END'

PUNCH(3) output kepada pencetak dan bukannya penebuk tape.
SAMELINE menghalang carriage return + line feed yangbiasanya dicetak antara pernyataan.
ALIGNED(1,6) mengawal format output dangan 1 digit sebelum dan 6 selepas titik perpuluhan.

Timeline: Hello dunia

sunting

Variasi dan ketiadaan pemindahan bagi aturcara dari satu perlaksanaan dengan yang lain dapat ditonjulkan dengan mudah melalui aturcara hello dunia.

ALGOL 58 (IAL)

sunting

ALGOL 58 tidak mempunyai kemudahan I/O.

keluarga ALGOL 60

sunting

Oleh kerana ALGOL 60 tidak mempunyai kemudahan I/O, tidak “Hello world” program terdapat boleh pindah dalam ALGOL. Aturcara berikut boleh (dan masih akan) kompil dan dilaksanakan pada perlaksanaan ALGOL bagi komputer kerangka Unisys A-Series, dan merupakan kod ringkas diambil dari this site Diarkibkan 2010-02-04 di Wayback Machine.

BEGIN
 FILE F(KIND=REMOTE);
 EBCDIC ARRAY E[0:11];
 REPLACE E BY "HELLO DUNIA!";
 WRITE(F, *, E);
END.

Contoh lain, menggunakan Elliott Algol I/O seperti berikut. Elliott Algol menggunakan huruf berlainan bagi ‘pembuka-kata’ dan ‘penutup kata’, diwakili di sini oleh ‘ dan ’.

 program HiFolks;
 begin
  print ‘Hello dunia’;
 end;

Ini adalah versi Elliott 803 Algol (A104). Elliott 803 piwaian menggunakan tape kertas 5 lubang dan dengan itu hanya memiliki huruf besar. Kod kekurangan sebarang huruf pembuka kata oleh itu £ (Tanda Paun UK) digunakan bagi pembuka kata dan ? (Tanda Soal) bagi penutup kata. Aturan khas diletakkan dalam dua pembuka kata(e.g. ££L?? menghasilkan baris baru pada pencetak).

 HIFOLKS’ 
 BEGIN
   PRINT £HELLO DUNIA££L??’
 END’

Versi ICL 1900 Algol I/O membenarkan input dari tape kertas atau kad tebuk. Tape kertas mod 'penuh' membenarkan huruf kecil. Output kepada pencetak baris.

 'BEGIN'
   'WRITE TEXT'("HELLO DUNIA");
 'END'

ALGOL 68

sunting

Dalam bahasa "Algol 68 Report", kemudahan Input/output secara keseluruhan dikenali sebagai "Transput".

Kod ALGOL 68 merupakan kata simpanan diterbitkan biasanya huruf kecil, tetapi tebal atau digaris bawah.

begin
 print(("Hello, dunia!",newline))
end

OR menggunakan salur transput khas:

begin
 putf((stand out,$gl$,"Hello, world!"))
end

Bagi memudahkan pengaturcaraan pada komputer 7-bit masa ituterdapat kaedah "rasmi" bagi TEBALKAN kata simpanan, secagai contoh, dengan menggunakan huruf besar:

BEGIN
 print(("Hello, dunia!",newline))
END

Pengaturcara kadang-kala terpaksa memikit "BERFIKIR HURUF BESAR" pada komputer yang hanya memiliki 6-bit huruf, contoh The CDC 6600: mentakrifkan komputer utama". Dalam kes ini kod di atas akan ditulis sebagai:

'BEGIN'
 PRINT(("HELLO, DUNIA!",NEWLINE))
'END'

"Laporan Algol 68" diterjemah kepada Russian, Jerman, Perancis dan Bulgarian, dan membenarkan pengaturcara dalam bahasa dengan set huruf lebih besar , contoh huruf Cyrillic. contoh BESM-4 Russian.

BEGIN
 print(("Здравствуй, мир!",newline))
END

Nota: Piwaian 1964 Russia GOST 10859 membenarkan pengkod 4-bit, 5-bit, 6-bit dan 7-bit huruf dalam ALGOL [5].

Contoh

sunting

Ini adalah algorithm Trabb Pardo-Knuth dalam ALGO:

1. TITLE TRABB PARDO-KNUTH ALGORITHM
2. SUBSCript I,J
3. DATA A(11)
4. FORMAt FI(2DT), FLARGE(3D)
5. PROCEdure F(T=Z)
6. BEGIN
7. Z=SQRT(ABS(T))+5*T^3
8. END
9. FOR I=0(1)10
10. A[I]=KEYBD
11. FOR J=0(1)10 BEGIN
11. I=J-10
12. F(A[I]=Y)
13. PRINT(FI)=I
14. IF Y > 400
15. GO TO LARGE
16. PRINT(FL)=Y
17. GO TO NEXT
18. LARGE: PRINT(FLARGE)=999
19. NEXT: CARR(1) END
20. END
 • 1. Judul merupakan satu-satunya komen yang dibenarkan. Nombor baris dimasukkan oleh penyunting.
 • 2. Jenis data intiger. Huruf kecil bukan kesilapan ejaan, tetapi menunjukkan cara kod ALGO dipaparkan dalam dokumentasi asal.
 • 3. Hanya saiz jujukan boleh ditetapkan, had bawah sentiasa sifar.
 • 4. Format pertama memerlukan nombor dua digit diikuti oleh tab, yang kedua bagi nombor tiga digit.
 • 5. Sintak perlaksanaan prosedur ALGO berbeza sedikit dari apa yang diberikan dalam laporan Zurich. Fungsi yang ditetapkan dalam lapuran Zürich juga tidak dilaksanakan.
 • 9. Sintak di sini adalah dari lapuran Zürich dan juga selari dengan pelbagai auto kod era 1950-an.
 • 10. KEYBD membaca nilai nombor dari mesin taip.
 • 11. ALGO tidak membenarkan peningkatan negetif dalam gelung subscript, menyebabkan trik ini.
 • 14. if either dari lapuran Zürich tidak dilaksanakan.
 • 19. Carriage return.

Kata khas ALGOL 60 dan had pengenalpasti

sunting

Terdapat 35 perkataan sedemikian dalam sistem besar Burroughs piwaian: ALPHA, ARRAY, BEGIN, BOOLEAN, COMMENT, CONTINUE, DIRECT, DO, DOUBLE, ELSE, END, EVENT, FALSE, FILE, FOR, FORMAT, GO, IF, INTEGER, LABEL, LIST, LONG, OWN, POINTER, PROCEDURE, REAL, STEP, SWITCH, TASK, THEN, TRUE, UNTIL, VALUE, WHILE, ZIP.

Terdapat 71 had pengenalpasti dalam sistem besar Burroughs piwaian sub-bahasa: ACCEPT, AND, ATTACH, BY, CALL, CASE, CAUSE, CLOSE, DEALLOCATE, DEFINE, DETACH, DISABLE, DISPLAY, DIV, DUMP, ENABLE, EQL, EQV, EXCHANGE, EXTERNAL, FILL, FORWARD, GEQ, GTR, IMP, IN, INTERRUPT, IS, LB, LEQ, LIBERATE, LINE, LOCK, LSS, MERGE, MOD, MONITOR, MUX, NEQ, NO, NOT, ON, OPEN, OR, OUT, PICTURE, PROCESS, PROCURE, PROGRAMDUMP, RB, READ, RELEASE, REPLACE, RESET, RESIZE, REWIND, RUN, SCAN, SEEK, SET, SKIP, SORT, SPACE, SWAP, THRU, TIMES, TO, WAIT, WHEN, WITH, WRITE termasuk nama kesemua fungsi intrinsik.

Lihat juga

sunting
 1. ^ Nama keluarga bahasa ini kadang kala diberikan dalam campuran huruf besar dan kecil (Algol 60), dan kadang kala semua huruf besar (ALGOL 68). Untuk ringkas, rencana ini menggunakan ALGOL.
 2. ^ "Revised Report on the Algorithmic Language Algol 60". 1963. Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (bantuan); Unknown parameter |accessmonthday= ignored (bantuan)
 3. ^ "Revised Report on the Algorithmic Language ALGOL 68". 1973. Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (bantuan); Unknown parameter |accessmonthday= ignored (bantuan)
 4. ^ “803 ALGOL” Buku panduan Elliott 803 ALGOL
 5. ^ "GOST 10859 standard". Unknown parameter |accessyear= ignored (|access-date= suggested) (bantuan); Unknown parameter |accessmonthday= ignored (bantuan)

Rujukan

sunting
 • B. Randell and L.J. Russell, ALGOL 60 Implementation: The Translation and Use of ALGOL 60 Programs on a Computer. Academic Press, 1964. The design of the Whetstone Compiler. One of the early published descriptions of implementing a compiler. See the related papers: Whetstone Algol Revisited, and The Whetstone KDF9 Algol Translator by B. Randell
 • E. W, Dijkstra, Algol 60 translation: an algol 60 translator for the x1 and making a translator for algol 60, report MR 35/61. Mathematisch Centrum, Amsterdam, 1961. [2]

Pautan luar

sunting