Ahmad Bhari Abdul Rahman

Dato' Ahmad Bhari Abdul Rahman adalah ahli politik Malaysia berketurunan Melayu. Beliau merupakan bekas ADN Taman Templer dan ADN Gombak Setia. Beliau sebelum ini merupakan Pengerusi Jemaah Pengarah Lembaga Pertubuhan Peladang (LPP) Gombak/Petaling dan Ahli Jemaah Pengarah Pertubuhan Peladang Kebangsaan (NAFAS).

Dato'

Ahmad Bhari Abdul Rahman
Ahli Dewan Negeri Selangor untuk Taman Templer
Dalam jawatan
2004–2008
Digantikan oleh Subahan Kamal
Majoriti7,625 (PRU-11)
Ahli Dewan Negeri Selangor untuk Gombak Setia
Dalam jawatan
1990–1995
Didahului oleh Kaharudin Momin
Digantikan oleh Rakibah Abdul Manap
Majoriti10,664 (PRU-8)
Butiran peribadi
Parti politik