Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972

Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 (Akta 76) adalah suatu akta Malaysia yang menyatukan undang-undang berhubungan dengan hidupan liar dan selanjutnya bagi mengadakan peruntukan untuk memberi perlindungan kepada hidupan liar dan bagi maksud-maksud yang berkaitan dengannya. Ia telah dimansuhkan dan oleh Akta Pemuliharaan Hidupan Liar 2010.

Akta ini dipakai hanya di Malaysia Barat dan ia memansuhkan Ordinan Perlindungan Binatang dan Burung Liar 1955.

Rujukan

sunting