Buka menu utama

Sheikh Ali Jum'ahSunting

Nama penuh beliau ialah Ali Jum'ah Muhammad Abdul Wahab. Beliau adalah merupakan Mufti Besar Mesir dan merupakan salah seorang ulama Islam di peringkat antarabangsa yang paling dihormati. Beliau ulama mazhab Syafi'i masa kini (kontemporari) yang pakar dalam bidang Syariah dan Usul al-Fiqh.

Latar BelakangSunting

Sheikh Ali Jum'ah telah dilahirkan di wilayah atas Mesir Bani Suwaif/ Suef pada 3 Mac 1952 (bersamaan 7 Jamadil Akhir 1371 Hijrah). Beliau sudah berkahwin dan mempunyai 3 orang anak yang sudah dewasa. Beliau dirupakan sebagai seorang yang "tinggi dan agung, dengan muka yang bulat dan berjanggut trim".

PendidikanSunting

Sheikh Ali Jum'ah yang berkelulusan dari sekolah tinggi pada tahun 1969, telah mendaftar di Universiti Ain Shams di ibu kota, Kaherah, Mesir. Setelah menghafal al-Quran, beliau mendalami pengajian Islam, belajar hadis dan fiqh Maliki pada masa lapang semasa di universiti. Selepas selesai Ijazah Sarjana Muda (Bachelor/ B.A) dari Universiti al-Azhar, Master/ M.A dan akhirnya beliau meraih Doktor Falsafah (Ph.D) dengan kepujian tertinggi dalam Metodologi Usul al-Fiqh pada tahun 1988.

PengajaranSunting

Sheikh Ali Jum'ah mengajar di Fakulti Pengajian Islam dan Bahasa Arab di Universiti al-Azhar sejak beliau meraih Master/ M.A sehingga beliau dilantik menjadi Mufti Besar Mesir, terlebih dahulu beliau menjadi seorang pembantu Profesor namun akhirnya beliau menjadi seorang Profesor.

Mufti BesarSunting

Sheikh Ali Jum'ah telah dilantik menjadi Mufti Besar pada akhir September 2003 oleh Presiden Hosni Mubarak, menggantikan Mufti Mohamed Ahmed El-Tayeb. El-Tayeb telah dilantik sebagai Presiden Universiti al-Azhar, mengambil alih dari Ahmed Omar Hasyim. Jawatannya di Dar al-Ifta, sebuah agensi kerajaan yang dikehendaki mengeluarkan fatwa undang-undang Islam mengenai apa-apa persoalan terhadap umat Islam yang bertanya kepada mereka, kira-kira 5000 fatwa seminggu, termasuk fatwa rasmi mengenai isu-isu penting dan pertanyaan yang diajukan melalui panggilan telefon dan internet.

Karya-karyaSunting

Beliau telah menerbitkan banyak karya, antaranya ialah:

 1. al-Hukm al-Shar’i
 2. Aliyat al-Ijtihad
 3. Athr Dhihab al-Mahal fi al-Hukm
 4. al-Bayan
 5. al-Ijma’ ‘ind al-Usuliyyin
 6. al-Imam al-Shafi’i wa Madrasatuhu al-Fiqhiyyah
 7. al-Imam al-Bukhari
 8. al-Kalim al-Tayyib vol. 1
 9. al-Kalim al-Tayyib vol. 2
 10. Mabahith al-Amr ‘ind al-Usuliyyin
 11. al-Madkhal ila Darasah al-Madhahib al-Fiqhiyyah
 12. al-Mar’ah fi al-Hadarah al-Islamiyyah
 13. al-Mustalah al-Usuli wa al-Tatbiq ‘ala Tarif al-Qiyas
 14. al-Nadhariyyat al-Usuliyyah wa Madkhal li Darasah ‘Ilm al-Usul
 15. al-Naskh ‘ind al-Usuliyyin
 16. Qadiyah Tajdid Usul al-Fiqh
 17. al-Qiyas ‘ind al-Usuliyyin
 18. al-Ru’yah wa Hujiyyatiha al-Usuliyyah
 19. Simat al-Asr
 20. Taqyid al-Mubah
 21. al-Tariq ila al-Turath al-Islami

Guru-guruSunting

Beliau mempunyai ramai guru, antaranya ialah:

 1. ‘Abd al-Hafidh al-Tijani
 2. ‘Abd al-Hakim ‘Abd al-Latif
 3. ‘Abd al-Hamid Mayhub
 4. Ahmad Jabir al-Yamani
 5. ‘Abd al-Jalil al-Qaranshawi
 6. Ahmad Hammadah al-Shafi’i
 7. Ahmad Mursi
 8. ‘Ali Ahmad Mar’i
 9. Hasan Ahmad Mar’i
 10. al-Husayni Yusuf al-Shaykh
 11. Ibrahim Abu al-Khashab
 12. ‘Iwad Allah al-Hijazi
 13. ‘Iwad al-Zabidi
 14. Ismail Sadiq al-’Adwi
 15. Ismail al-Zayn al-Yamani
 16. Jad al-Haqq ‘Ali Jad al-Haqq
 17. Jad al-Rabb Ramadan
 18. Muhammad Abu Nur Zuhayr
 19. Muhammad Alawi al-Maliki
 20. Muhammad Ismail al-Hamadani
 21. Muhammad Mahmud Farghali
 22. Muhammad Shams al-Din al-Mantiqi
 23. Muhammad Zaki Ibrahin
 24. Sha’ban Muhammad Ismail
 25. Said ‘Abd Allah al-Lajhi
 26. al-Sayiid Salih ‘Iwad
 27. Salih al-Ja’fari
 28. Yasin al-Fidani

Pautan luarSunting