Alkuna ialah hidrokarbon tidak tepu yang mempunyai satu atau lebih ikatan ganda tiga karbon, dengan formula CnH2n-2. Alkuna yang paling ringkas ialah asetilena (C2H2). Alkuna sering dipanggil sebagai asetilena.

Alkuna
Model 3D asetilena, alkuna paling mudah

Sifat fizik sunting

Sifat fizik alkuna menyerupai sifat fizik alkena dan alkana.

Tindak balas sunting

Penghidrogenan alkuna akan menghasilkan alkena dan alkana.