Antena adalah suatu peranti yang digunakan untuk merambat gelombang radio atau elektromagnetik atau digunakan untuk menerima gelombang radio atau elektromagnetik.

Pemancaran adalah satu proses permindahan gelombang radio atau elektromagnetik dari talian penghantaran ke ruang bebas melalui antena pemancar. Manakala penerimaan pula ialah satu proses penerimaan gelombang radio atau elektromagnetik dari ruang bebas melalui antena penerima.

Pada kebiasaannya, sebarang bahan konduktor yang membawa arus elektrik boleh dijadikan antena. Jika bahan konduktor berkenaan membawa arus yang berubah-ubah, ia akan memancar satu gelombang elektromagnet yang tidak efisien.

Apabila satu antenna digunakan untuk memancar gelombang radio, arus elektrik akan dialirkan dan digetarkan oleh pemancar di sepanjang wayar atau rod antena tersebut. Tenaga yang dihasilkan dari getaran cas-cas akan dipancarkan ke dalam ruang bebas sebagai gelombang radio. Antena yang digunakan untuk tujuan penerimaan isyarat akan mengenakan suatu arus elektrik dalam wayar atau rod besinya. Arus ini akan digandakan oleh gelombang radio yang diterima.

Parameter perlu diambil kira dalam antena sunting

  • Penghasilan tenaga dari antena
  • Galangan (Impedance)
  • Keefisenan
  • lebar jalur (Bandwidth)
  • Penerimaan dan penghantaran isyarat

Jenis-jenis antena sunting

Lihat Juga sunting

Pautan Luar sunting