Gelombang ialah satu gangguan yang membawa tenaga melalui medium.

Gelombang Melintang dan Gelombang Membujur sunting

"Gelombang melintang" ialah gelombang yang menyebabkan zarah-zarah medium bergetar berserenjang dengan arah gerakan gelombang.

"Gelombang membujur" pula menyebabkan getaran zarah-zarah medium selari dengan arah gerakan gelombang

Perihal gelombang sunting

 
frames
  • Amplitud,  ialah jarak maksimum/minimum dari keseimbangan;
  • Tempoh,  ialah masa yang diperlukan untuk satu kitaran lengkap;
  • Panjang gelombang,   ialah jarak diantara puncak atau lurah gelombang; dan
  • Laju gelombang pula ialah hasil darab frekuensi dan panjang gelombang.
 

Nombor gelombang,   pula:

 

Frekuensi,  (dalam hertz) ialah tempoh per unit masa:

 

dan frekuensi sudutnya ialah:

 

Gelombang bentuk sinus sunting

Persamaan gelombang bentuk sinus bergerak ke arah positif x dalam paksi xy ialah:

 
                

Manakala bagi gerakan gelombang ke arah negatif x ialah:

 
                


Halaju dan Pecutan Zarah bagi Gelombang Bentuk Sinus sunting

Halaju zarah-zarah (Bukan Laju Gelombang)dalam gelombang bentuk sinus ialah:

 

manakala pecutannya ialah:

 

Persamaan gelombang sunting

Persamaan gelombang ialah persamaan pembezaan yang menyentuh sifat-sifat fizikal gelombang yang melalui suatu medium. Kerana tidak semua gelombang berbentuk sinus, maka persamaan am gelombang ialah:

 

Lain-lain gelombang sunting