Argumen periapsis

sudut antara periapsis jarak yang mengorbit dan nod menaiknya

Argumen periapsis (simbol: ω) merupakan unsur orbit bagi jasad yang mengorbit. Secara khusus, ia adalah sudut antara periapsis jarak yang mengorbit (titik yang terdekat dengan titik pusat) dan nod menaiknya (titik dimana jasad melintasi satah rujukan dari Selatan ke Utara). Sudut itu diukur dalam satah orbit dan dalam arah gerakan.

Gambar rajah unsur orbit termasuklah argumen periapsis (ω).

PengiraanSunting

Dalam astrodinamik, argumen periapsis ω boleh dikira menggunakan:

 
(jika  , maka  )

dimana:

  •   adalah vektor unit ke arah nod menaik (dengan kata lain the komponen z bagi   adalah sifar),
  •   adalah vektor kesipisan unit (vektor yang menunjuk ke arah periapsis).

Bagi kes orbit khatulistiwa (dimana tiada nod menaik), argumennya adalah tidak tertakrif. Walau bagaimanapun, kelaziman menetapkan bahawa longitud nod menaik Ω kepada 0 diikuti, maka nilai ω mengikut kes dua dimensi

 
(jika orbit adalah mengikut arah jam (i.e.  ) maka  )

dimana:

  •   dan   adalah komponen x dan y bagi vektor kesipian  

Dalam kes orbit membulat, ia sering dianggap bahawa periapsis diletakkan pada nod menaik dan oleh itu ω = 0.

Lihat jugaSunting