Australasia merupakan istilah yang digunakan untuk merujuk kepada sebuah kawasan Oceania: New Zealand, Australia dan kepulauan jiran di Lautan Pasifik. Istilah ini dicipta oleh Charles de Brosses dalam Histoire des navigations aux terres australes (1756). Dia mendapatnya daripada bahasa Latin yang bermaksud "selatan kepada Asia" dan membezakan kawasan tersebut daripada Polynesia (timur daripadanya) dan Pasifik selatan (Magellanica).

Australasia