Basun ialah sejenis alat muzik tiup kayu berid ganda yang memainkan muzik dalam klef bas dan tenor, dan kadangkalanya juga klef trebel. Alat ini paling menonjol pemainannya dalam muzik orkestra dan kugiran konsert.