Kedudukan bohrium dalam jadual berkala

Bohrium ialah unsur kimia dengan simbol Bh dan nombor atom 107.