Bukit Serdang terletak di Serdang, Selangor, Malaysia. Kawasan perumahan di sini padat penduduk kerana limpahan dari Lembah Kelang.