Candakarana adalah seperti kamus atau juga boleh disebut sebagai ensiklopedia Jawa Kuno dan versinya yang paling awal kira-kira ditulis pada abad ke-8 Masehi.

Para pakar menduga ia ditulis agak awal kerana kitab ini tutur mencatitkan nama Syailendra yang dipercayai memerintah sekitar akhir abad ke-8 Masihi. Raja Syailendralah yang bertanggung jawab membina candi Borobudur.

Rujukan sunting

  • N.J. Krom, 1931, Hindu-Javaansche Geschiedenis, Den Haag: Martinus Nijhoff. (halaman 135 yang membahas Candakarana).

Lihat juga sunting