Darjah kebesaran negeri Terengganu

rencana senarai Wikimedia

Darjah kebesaran, bintang dan pingat negeri Terengganu dikurniakan oleh Sultan Terengganu kepada mereka yang telah menyumbangkan jasa kepada masyarakat dan negeri Terengganu.[1]

Senarai sunting

Kumpulan I : Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia

 • Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.T.)
 • Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama (D.K.R. I)
 • Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama (D.K. I)
 • Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua (D.K.R. II)
 • Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua (D.K. II)

Kumpulan II : Darjah Kebesaran Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu Yang Amat Terpilih

Kumpulan III : Darjah Kebesaran Mahkota Terengganu

 • Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (S.P.M.T.) - Dato' Seri
 • Darjah Dato' Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T.) - Dato'
 • Darjah Setia Mahkota Terengganu (S.M.T.)
 • Darjah Ahli Mahkota Terengganu (A.M.T.)

Kumpulan IV : Pingat Kebesaran Negeri Terengganu

 • Bintang Keberanian Handal (B.K.H.)
 • Pingat Keberanian Handal (P.K.H.)
 • Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.)
 • Pingat Jasa Cemerlang (P.J.C.)
 • Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.)
 • Bintang Lama Berjawatan (B.L.B.)
 • Pingat Lama Berjawatan (P.L.B.)

Susunan keutamaan sunting

Berikut merupakan susunan keutamaan Darjah Kebesaran, Bintang dan Pingat negeri Terengganu[2]

 1. Darjah Utama Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia (D.K.T.)
 2. Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama (D.K.R. I)
 3. Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Pertama (D.K. I)
 4. Darjah Kerabat DiRaja Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua (D.K.R. II)
 5. Darjah Kebesaran Kerabat Terengganu Yang Amat Mulia Darjah Yang Kedua (D.K. II)
 6. Darjah Seri Utama Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (S.U.M.Z.)
 7. Darjah Seri Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (S.S.M.Z.)
 8. Darjah Seri Setia Sultan Mahmud Terengganu (S.S.M.T.)
 9. Darjah Seri Paduka Mahkota Terengganu (S.P.M.T.)
 10. Darjah Dato' Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (D.S.M.Z.)
 11. Darjah Dato’ Setia Sultan Mahmud Terengganu (D.S.M.T.)
 12. Darjah Dato' Paduka Mahkota Terengganu (D.P.M.T.)
 13. Darjah Setia Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (S.M.Z.)
 14. Darjah Ahli Setia Sultan Mahmud Terengganu (A.S.M)
 15. Darjah Setia Mahkota Terengganu (S.M.T.)
 16. Darjah Ahli Sultan Mizan Zainal Abidin Terengganu (A.M.Z.)
 17. Darjah Ahli Mahkota Terengganu (A.M.T.)
 18. Bintang Keberanian Handal (B.K.H.)
 19. Pingat Keberanian Handal (P.K.H.)
 20. Pingat Pekerti Terpilih (P.P.T.)
 21. Pingat Jasa Cemerlang (P.J.C.)
 22. Pingat Jasa Kebaktian (P.J.K.)
 23. Bintang Lama Berjawatan (B.L.B.)
 24. Pingat Lama Berjawatan (P.L.B.)
 25. Jaksa Pendamai (J.P.)

Rujukan sunting