Definisi ialah penyataan makna istilah (perkataan, frasa, atau kumpulan simbol lain).[1][2] Definisi boleh dikelaskan kepada dua kategori besar, definisi intensional (yang cuba memberi makna istilah) dan definisi ekstensif (yang cuba menyenaraikan objek yang digambarkan oleh istilah).[3] Kategori definisi lain yang penting ialah kelas definisi ostensif, yang menyampaikan makna istilah dengan menunjukkan contoh. Istilah mungkin mempunyai banyak pengertian dan pelbagai makna, dan dengan itu memerlukan pelbagai definisi.[4][a]

Definisi menyatakan maksud perkataan menggunakan perkataan lain. Ini kadang-kadang mencabar. Kamus umum mengandungi definisi deskriptif leksikal, tetapi terdapat pelbagai jenis definisi - semuanya dengan tujuan dan fokus yang berbeza.

Dalam matematik, definisi digunakan untuk memberikan makna yang tepat untuk istilah baru, dengan menjelaskan suatu keadaan yang dengan jelas memenuhi syarat istilah matematik itu dan tidak. [5] Definisi dan aksioma membentuk asas di mana semua matematik moden akan dibina.[6]

Rujukan

sunting
  1. ^ Bickenbach, Jerome E., and Jacqueline M. Davies. Good reasons for better arguments: An introduction to the skills and values of critical thinking. Broadview Press, 1996. p. 49
  2. ^ "Definition of definition | Dictionary.com". www.dictionary.com (dalam bahasa Inggeris). Dicapai pada 2019-11-28.
  3. ^ Lyons, John. "Semantics, vol. I." Cambridge: Cambridge (1977). p.158 and on.
  4. ^ Dooly, Melinda. Semantics and Pragmatics of English: Teaching English as a Foreign Language. Univ. Autònoma de Barcelona, 2006. p.48 and on
  5. ^ "The Definitive Glossary of Higher Mathematical Jargon — Definition". Math Vault (dalam bahasa Inggeris). 2019-08-01. Dicapai pada 2019-11-28.
  6. ^ Richard J. Rossi (2011) Theorems, Corollaries, Lemmas, and Methods of Proof. John Wiley & Sons p.4

Catatan

sunting
  1. ^ Istilah dengan sebutan dan ejaan yang sama tetapi makna yang tidak berkaitan disebut homonim, sementara istilah dengan ejaan dan pengucapan yang sama dan makna yang berkaitan disebut polysemes.