Doktor (daripada bahasa Latin yang bererti "guru") orang yang bertugas menyembuhkan orang-orang yang sakit. Tidak semua orang yang menyembuhkan penyakit boleh/dapat disebut doktor. Untuk menjadi doktor biasanya diperlukan latihan khusus dan memegang perrsijilan/tauliah khusus, seperti di Malaysia, harus mendapat tauliah daripada Majlis Perubatan Malaysia di samping sijil kedoktoran daripada mana-mana universiti yang diiktiraf oleh kerajaan.

Dokter umumnya dikelaskan kepada:

  • doktor am/umum - memeriksa segala penyakit yang tidak terlalu serius/penyakit lazim atau harian.
  • Doktor Pakar - yang ahli dalam suatu bidang perubatan.
  • doktor bedah-membedah orang mempunyai penyakit yang serius
  • Doktor Gigi - pakar dalam merawat gigi.
  • Gelaran seseorang yang dianugerahkan sijil kedoktoran (PhD) yang diiktiraf oleh kerajaan.