Enantiomer adalah pasangan stereoisomer yang merupakan refleksi cermin dan tidak bertindih. Enantiomer hanya berlaku pada sebatian-sebatian yang mempunyai karbon kiral.

Isomer D (dextro)ialah imej cermin bagi isomer L(levo), dan kedua-duanya adalah enantiomer.


Jika anda melihat rencana yang menggunakan templat {{tunas}} ini, gantikanlah ia dengan templat tunas yang lebih spesifik.