Enneadekagon

Enneadekagon ialah poligon dengan 19 sisi dan sudut. Enneadekagon juga dikenali sebagai enneakaidekagon atau nonadekagon.

Enneadekagon biasa

Jejari bulatan lilit enneadekagon biasa dengan panjang sisi t ialah

(sudut dalam darjah)

Luas enneadekagon biasa, di mana t ialah panjang sisi, ialah