Environmentalisme ialah suatu falsafah, ideologi dan pergerakan sosial yang menumpukan kepada perlindungan alam sekitar serta peningkatan tahap kesihatan ia - apsek ini terutamanya mengira kesan atau dampak perubahan dalam sekitaran ini kepada manusia, haiwan, tumbuhan atau bahan tidak hidup yang ada di dalamnnya.

Fahaman ini mendukung pemuliharaan serta peningkatan dan pembaikan kepada alam semula jadi serta unsur-unsur pentingnya seperti iklim; ia dipacukan dengan tujuan mengawal pencemaran atau mengawal kepelbagaian flora dan fauna.[1] Ia pada pokoknya suatu percubaan mengimbangi hubungan antara manusia dan kegiatan mereka dengan sistem alam sekitar beragam yang menjadi kebergantungan mencapai suatu tahap yang boleh mapan.

Rujukan sunting

  1. ^ "Environmentalism – Definition and More from the Free Merriam-Webster Dictionary". Merriam-webster.com. 13 Ogos 2010. Dicapai pada 20 Jun 2012.