Faedah ialah suatu yuran, dibayar pada modal dipinjam. Aset dipinjam termasuk wang, saham, barangan pengguna melalui sewa beli, aset utama seperti pesawat, dan juga kilang-kilang keseluruhannya dalam aturan sewa kewangan. Kaedahnya dikira pada nilai aset-aset dalam cara yang sama dengan wang. Faedah boleh difikirkan sebagai "sewa pada wang". Contohnya, jika anda ingin meminjam wang dari bank, ada sesetengah kadar yang anda harus bayar menurut berapa banyak anda ingin diberikan pinjaman.

Yurannya adalah pampasan kepada pemberi pinjaman untuk yang sebelum ini pelaburan berguna yang lain yang mungkin telah dilakukan dengan wang dipinjam. Daripada pemberi pinjaman menggunakan aset secara terus, mereka diberikan terdahulunya kepada peminjam. Peminjam kemudian menikmati manfaat menggunakan aset lebih awal daripada usaha yang diperlukan untuk mendapatkan mereka, sementara pemberi pinjaman menikmati kemanfaatan yuran dibayar oleh peminjam untuk keistimewaaan itu. Jumlah yang dipinjam, atau nilai aset yang dipinjam, digelar wang pokok. Nilai wang pokok ini dipegang oleh peminjam pada kredit. Kadar oleh itu adalah harga kredit, bukan harga wang seperti yang ia secara umum - dan secara tersilap - dianggap. Peratusan wang pokok yang dibayar sebagai suatu yuran (kadarnya), ke atas suatu tempoh masa, digelar kadar faedah.